Rejestracja w Eduroam

Korzystaj z uczelnianej sieci bezprzewodowej!

Jestem...

Studentem

Pracownikiem

Cudzoziemcem

Podaj swoje dane osobowe (w celach weryfikacyjnych)
Sprawdź poprawność danych i wyślij wniosek!
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, która przetwarza je w celu realizacji procesu rejestracji i korzystania z sieci bezprzewodowej Eduroam. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak w celu rejestracji i korzystania z usługi.